Σας εκλιπαρώ, διασκεδάστε!

Σας εκλιπαρώ, διασκεδάστε!

Να είστε ένα καλό και ευγενικό άτομο! Υπάρχει όμως μια παγίδα, αν αυτή είναι η κύρια και μοναδική προτεραιότητα σε οποιονδήποτε από τους ρόλους μας. Ας είμαστε εξίσου διασκεδαστικοί και αυτό σημαίνει να είμαστε ενδιαφέροντες! Αυτό σημαίνει ότι μεγαλώνετε, συνδέεστε,...
Σας εκλιπαρώ, διασκεδάστε!

I beg of you, be fun!

I beg of you, be fun! Be a nice and kind person, too, absolutely! There is a pitfall, though if this is the main and sole priority in any of our roles. You have got to equally be fun and that means interesting! That means you grow, you connect, you live, and this is...
Listen for a day

Listen for a day

When we are young, we hear the word ‘Listen’ more times than we like. We need to listen to our parents and teachers and it is also vital for our safety and learning about the world that we listen and do as we are told. Then, we grow up and it is our time to finally...
Perception Projection

Perception Projection

My perception of the world changes all the time because it is ‘just’ my very own perception. We all have a different perception of things depending on our very own world inside. There are times the whole world is smiling at me and then all of a sudden I feel...
NLP Parts Integration

NLP Parts Integration

Some call it …the ‘bad’ side, Kelly Clarkson just had a hit with the ‘dark side’ Everybody’s got a dark side, Can you love mine? Nobody’s a picture perfect Will you love me even with my dark side? Another song capturing the eternal journey to be accepted fully, all...