Σας εκλιπαρώ, διασκεδάστε!

Σας εκλιπαρώ, διασκεδάστε!

Να είστε ένα καλό και ευγενικό άτομο! Υπάρχει όμως μια παγίδα, αν αυτή είναι η κύρια και μοναδική προτεραιότητα σε οποιονδήποτε από τους ρόλους μας. Ας είμαστε εξίσου διασκεδαστικοί και αυτό σημαίνει να είμαστε ενδιαφέροντες! Αυτό σημαίνει ότι μεγαλώνετε, συνδέεστε,...